Usluge Markiva projekt d.o.o.

Semaforski sustav

Projektna rješenja semaforizacije, koordinacije - „zeleni val“, prometni algoritmi, adaptivno upravljanje, AUP

Promet - projektna dokumentacija

Prometni projekti, prometne studije i analize, turistička signalizacija, označavanje cikloturističkih ruta, biciklistički i pješački promet, programi energetske učinkovitosti

Prometni podaci

Brojanje prometa, anketiranje, analiza i obrada podataka


Promet u mirovanju

Parkirališta, garaže, naizmjenično upravljanje svjetlosnom signalizacijom, parkirni senzori


Privremena regulacija prometa

Elaborati privremene regulacije, naizmjenično propuštanje (semaforski sustavi), vođenje obilaznim pravcima, posebni uvjeti vođenja prometni tokova

GIS podaci

Prikupljanje podataka za prostorne baze podataka - GIS


Sofware rješenja

Idejna prometna rješenja i algoritmi za softverske proizvode

Usluge

Nadzor i konzultantske usluge za prometne sustave

Revizije cestovne sigurnosti

Izvješća cestovne sigurnosti – RSIA i RSA

Projektiranje-u-prometu-Markiva-logo.png

Search